Atesty higieniczne na rury i kształtki do wodociągów z polietylenu oraz rury studzienne PVC-U, rury i kształtki do wodociągów z PVC-U, rynny PVC-U.

Aprobata techniczna IŁ na rury RHDPE do kanalizacji kablowych i rurociągów kablowych.

Aprobata techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów rur i kształtek KRAH.

Pozostałe certyfikaty